Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

Дата: 1-07-2015, 07:23

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?
Результати експертного опитування на тему доступності бюджетної інформації в м. Черкаси, участі громадян в бюджетному процесі та пропозицій щодо підвищення рівня прозорості місцевого бюджету.
Експертне опитування було проведене в квітні 2015 року КМГО «Молода Черкащина» разом із Департаментом організаційного забезпечення виконкому Черкаської міської ради. «Нова Доба» про це дізналася в ЧОО КВУ в Черкаській області.

В ньому взяло участь 136 осіб, більшість з яких склали представники структурних підрозділів Черкаської міської ради та громадські активісти: представники громадських організацій, громадської ради при Черкаському міському голові, журналісти та мешканці міста з активною громадською позицією, які не залучені до діяльності громадських організацій.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

Більшість опитаних зазначили, що шукають бюджетну інформацію інколи (за потреби).

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

Більшість опитаних зазначили, що джерелом бюджетної інформації для них є сайт Черкаської міської ради. На другому місці - сайти департаментів ЧМР та ЗМІ. Якщо учасники опитування, представники структурних підрозділів міськради, в більшості своїй шукають інформацію на сайтах ЧМР та її структурних підрозділів, то представники громадськості більше звертаються до сайту ЧМР та ЗМІ.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

Більшість опитаних зазначили, що відкрита лише незначна частина інформації про місцевий бюджет. Але це - усереднений показник, тому що думки працівників структурних підрозділів ЧМР та громадськості дуже різняться: більша частина чиновників вважають, що відкрита більша частина інформації, а більша частина громадськості, що відкрита лише незначна частина інформації про місцевий бюджет.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

При визначенні ступені доступності бюджетної інформації голоси розподілилися приблизно порівну. Але якщо порівняти думки двох найбільших груп респондентів, то виявилося, що більшість чиновників вважають, нормативні акти доступними, тоді як громадськість вважає їх малодоступними.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

В оцінці участі громадськості у формуванні та реалізації бюджетної політики також не виявилося одностайності. Більшість респондентів зійшлися на тому, громадськість не має достатніх знань, вмінь та навичок для участі у формуванні та реалізації бюджетної політики. При чому до цієї точки зору схилилися більше половини опитаних депутатів і чверть опитаних чиновників та громадських діячів. На другому місці – твердження, що міська рада робить зусилля для формування механізмів участі громадськості у формуванні та реалізації бюджетної політики, які в майбутньому забезпечать збір, врахування або мотивоване відхилення пропозицій громадськості. Проте так вважають виключно чиновники, тоді як більшість громадських активістів вважає, що право громадськості брати участь в бюджетній політиці не забезпечується.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

В питанні визначення чинників, які є ключовими в ускладненні участі громадян в бюджетному процесі більшість обрала варіант відповіді: відсутність відповідної інформації та сталої практики залучення громадськості до процесів формування та реалізації бюджетної політики на місцевому рівні. При чому в цьому питанні і чиновники і громадськість були одностайні.
Достатньо показовим є результат опитування, який отримав друге місце при відповіді на це питання: працівники МВК зазначили, що інформація про механізми залучення громадськості є недостатньою, а громадські діячі вважають, що місцева влада не готова оприлюднювати бюджетну інформацію.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

Щодо модернізації сайту ЧМР в частині забезпечення прозорості бюджетних коштів думки чиновників та громадськості знову розділилися. 58% опитаних громадських активістів вважають, що сайт потребує значного удосконалення: створення окремого розділу, де буде консолідована вся наявна бюджетна інформація всіх структурних підрозділів ЧМР, всі рішення міської ради повинні оперативно оновлюватись з врахуванням внесених змін, інформація про витрачання бюджетних коштів повинна оприлюднюватися в форматі, затвердженому на місцевому рівні. Чиновники не були такі одностайні: їх голоси приблизно порівну розділилися між першими трьома варіантами відповідей: не потребує, потребує незначного, потребує значного удосконалення. В цілому ж більшість опитаних схилилися до третього варіанту відповіді, який був найпопулярнішим серед громадських активістів.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

На останнє питання щодо того, яким чином і хто має популяризувати механізми залучення громадян до бюджетних процесів було отримано найбільше відповідей: респонденти часто відмічали всі запропоновані варіанти. Врешті більшість схилилась до того, що цим мають займатися в першу чергу міський голова та члени виконкому, в другу чергу депутати міської ради через інформування виборців. Таким чином, фактично було підтверджено результати опитування по третьому питанню, скільки сайт ЧМР і є сферою відповідальності всіх вищезазначених категорій.

Бюджетна інформація в Черкасах: відкрита чи малодоступна?

Загальний висновок: опитування показало, що головним джерелом бюджетної інформації є сайт Черкаської міської ради, який за визнанням більшості опитаних респондентів потребує значної модернізації. Тому останні зміни на сайті: поява розділу «Публічні гроші», оприлюднення бюджету, його проекту, звіту про виконання, а також інформації головних розпорядників бюджетних коштів про використання бюджетних коштів є своєчасним і потрібним кроком на шляху збільшення прозорості та доступності місцевого бюджету. Наступним кроком в дослідженні цього питання стане визначення Індексу прозорості, участі та доброчесності місцевого бюджету Черкас, який дозволить напрацювати рекомендації щодо покращення рівня прозорості та доброчесності міського бюджету для ЧМР. Наразі можна стверджувати, що зміни, запроваджені на сайті ЧМР є певною мірою унікальними і ми сподіватимемося, що рівень публічності бюджетної інформації лише збільшуватиметься.
Опитування також продемонструвало, що між громадськістю та представниками місцевої влади існують розбіжності (часто суттєві) в уявленнях про рівень доступності бюджетної інформації, про можливості участі громадськості в бюджетному процесі. Можливо, зміни, які наразі відбуваються на сайті Черкаської міської ради змінять на краще думку громадських активістів щодо рівня прозорості бюджетної інформації. Нажаль, навіть найповніше оприлюднення інформації не може вирішити проблему відсутності практики залучення громадськості до бюджетної політики на всіх її стадіях. Перші кроки в цьому напрямку вже зроблені: запроваджено процес обговорення проекту бюджету, в Черкасах створено координаційну раду з питання створення партиципаторного бюджету. Проте, на нашу думку, створення правил залучення громадськості (приміром, бюджетного регламенту) сприятиме запровадженню сталої практики залучення громадськості до бюджетних процесів на різних стадіях, коли і громадськість, і представники місцевої влади матимуть чіткі правила співучасті, викладені доступною мовою. Це також сприятиме усуненню фактора, на який звернули увагу більшість респондентів: відсутність у громадськості необхідних знань, умінь і навичок для участі в бюджетному процесі. Варто зазначити, що спеціальними знаннями (зокрема, Бюджетного кодексу України) володіє обмежена кількість спеціалістів, тому створення бюджетного регламенту, де покроково були б викладені стадії бюджетного процесу та способів залучення громадськості до нього, сприяло б порозумінню між працівниками МВК та активістами, визначенню чітких правил взаємодії громади і влади в сфері бюджетування. Вже згаданий Індекс прозорості, участі та доброчесності місцевого бюджету Черкас дозволить більш предметно поглянути на цю проблему та сформулювати пропозиції громадськості, які стосуватимуться розробки проекту бюджетного регламенту.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода