Подання річної декларації про майновий стан та доходи

Дата: 21-10-2016, 15:04

Подання річної декларації про майновий стан та доходи
Дуже скоро розпочнеться деклараційна кампанія – 2017. Радимо уже починати збирати документи, необхідні для заповнення річної декларації про майновий стан та доходи громадянам, що у поточному році отримали доходи, з яких при їх нарахуванні чи виплаті не утримувався податок на доходи фізичних осіб (та військовий збір); доходи від фізичних осіб, які не мають статусу податкових агентів (наприклад, дохід від надання нерухомості в оренду фізичній особі, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності); іноземні доходи та інші доходи, декларування яких передбачено чинним законодавством.
Вказані особи зобов’язані подати по строку до 1 травня 2017 року декларацію, визначити податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб і військового збору та сплатити їх до 1 серпня 2017 року.

За практикою попередніх деклараційних кампаній, звертаємо увагу на необхідність подання річної декларації про майновий стан та доходи осіб, які отримали доходи від продажу рухомого та/або нерухомого майна, по договорах дарування, спадщини, оренди, обміну та при нотаріальному посвідченні такого договору взагалі не сплатили ПДФО і військовий збір, або сплатили лише податок на доходи фізичних осіб і не сплатили військового збору.

Наводимо питання – відповіді щодо відповідальності за неподання декларації та несвоєчасну сплату податкових зобов’язань з ПДФО і військового збору.

1. Чи може державна податкова інспекція нарахувати податкові зобов’язання по ПДФО якщо громадянин не подав річну декларацію про майновий стан та доходи, а податковий агент подав розрахунок за ф. 1ДФ та зазначив суму нарахованого (сплаченого) доходу?
Відповідь: У разі неподання платником податків в установлений термін податкової декларації про майновий стан і доходи (якщо таке подання є обов’язковим), контролюючий орган на підставі наявної податкової інформації за результатами документальної позапланової перевірки має право самостійно визначити суму грошових зобов’язань платника податку. При цьому, у відповідності до п. 123.1 ст. 123 Податкового кодексу України до платника податків застосовується фінансова відповідальність (штраф у розмірі 25 відс. або 50 відс. суми донарахованого податкового зобов’язання) та до ст.164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення – адміністративна відповідальність.

2. Яка відповідальність передбачена за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками поданої річної декларації про майновий стан і доходи?
Відповідь: Відповідно до п. 179.7 ст. 179 Податкового кодексу України фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації. Згідно з п. 126.1 ст. 126 Кодексу у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом України (у даному випадку до 1 серпня року, що настає за звітним), такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах:
при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 10 відс. погашеної суми податкового боргу;
при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, – у розмірі 20 відс. погашеної суми податкового боргу.

Підпунктом 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу передбачено, що після закінчення встановлених Кодексом строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу нараховується пеня. При нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами нарахування пені розпочинається: від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із Податковим кодексом України. Пеня, визначена п.п. 129.1.1 п. 129.1 ст. 129 Кодексу, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відс. річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення такого податкового боргу або на день його (його частини) погашення, залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою, за кожний календарний день прострочення у його сплаті (п. 129.4 ст. 129 ПКУ).

3. Чи передбачена відповідальність за неподання або несвоєчасне подання декларації про майновий стан і доходи фізичною особою?
Відповідь: Відповідно до ст. 164 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, -
тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн. до 136 грн.).
Дії, передбачені ч. першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 85 грн. до 136 грн.).
Ця відповідальність не розповсюджується на випадки добровільного подання декларації (в т.ч. при реалізації права на податкову знижку).

4. Який термін подання річної декларації та термін сплати ПДФО фізичною особою-підприємцем – платником єдиного податку, який отримав торік доходи як фізична особа?
Відповідь: Такий платник подає податкову декларацію про майновий стан і доходи за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – до 1 травня року, що настає за звітним. У декларації визначаються податкові зобов’язання з ПДФО та військового збору. Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації (п. 179.7 ст. 179 ПКУ). Водночас якщо такі доходи отримує фізична особа-підприємець на загальній системі оподаткування, вона повинна включити ці доходи до річної податкової декларації поряд з доходами від підприємницької діяльності. Ця декларація подається по строку 9 лютого наступного за звітним року.

5. Чи передбачена відповідальність у вигляді штрафів у разі неповного або несвоєчасного повернення сум ПДФО внаслідок застосування права на податкову знижку?
Відповідь: Відповідальність у вигляді штрафу за неповне або несвоєчасне повернення контролюючими органами платнику податку сум податку на доходи фізичних осіб, внаслідок застосування платником податку права на податкову знижку, нормами чинного законодавства не передбачена.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода