7 запитань - відповідей про декларування доходів ФОП за 2017 рік

Дата: 31-01-2018, 10:24

7 запитань - відповідей про декларування доходів ФОП за 2017 рік
Триває кампанія декларування доходів, одержаних протягом 2017 року
Нагадуємо, що фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування звітують по строку 9 лютого 2018 року за новою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 556 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року № 859».
На разі податкова звітність ФОП – платників єдиного податку залишається незмінною; граничний термін її подання – до 1 березня 2018 року для платників єдиного податку 1 та 2 групи за 2017 рік та 9 лютого – для ФОП – платників єдиного податку 3 групи за IV квартал 2017 року.
Також 9 лютого 2018 року – граничний термін подання ФОП Звіту про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік (Додаток 5) з таблицею 1 – ФОП на загальній системі, з таблицею 2 – ФОП – платники єдиного податку, з таблицею 3 – самозайняті особи. При цьому ФОП, які звітного року перебували на загальній і спрощеній системах, подають Додаток 5 з таблицями 1 та 2. ФОП, які звітного року перебували на загальній/спрощеній системах та самозайнятими особами, подають Додаток 5 з таблицями 1/2 та 3.
Пропонуємо переглянути актуальні питання-відповіді за темою з Бази знань у «ЗІР», категорії 104.09 та 107.08. Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua

Запитання 1. Який порядок подання декларації та сплати ПДФО і військового зболру, якщо ФОП перебував у I півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшов на спрощену систему оподаткування?
Відповідь: Якщо ФОП перебував у I півріччі на загальній системі оподаткування, а з III кварталу перейшов на спрощену систему оподаткування, то йому необхідно за результатами календарного року подати податкову декларацію протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (по строку 9 лютого 2018 року) та сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір протягом 10 календарних днів після подачі декларації (до 17 лютого 2018 року). Залежно від групи платника єдиного податку відповідну декларацію слід подати або по строку до 1 березня 2018 року (перша і друга групи), або по строку 9 листопада 2017 року – за ІІІ квартал 2017 року та по строку 9 лютого 2018 року – за IV квартал 2017 року. Термін подання звітності з єдиного внеску підприємцями за себе за 2017 рік: для ФОП на загальній системі (згідно таблиці 1 додатка 5 до Порядку №435) – до 9 лютого 2018 року, сплата річної суми – до 9 лютого 2018 року; для ФОП – спрощенців (згідно таблиці 2 додатка 5 до Порядку №435) – до 9 лютого 2018 року, сплата щокварталу.

Запитання 2. Чи необхідно подавати декларацію про майновий стан і доходи ФОП на загальній системі оподаткування, які не отримували протягом звітного періоду доходів та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню?
Відповідь: Фізичні особи - підприємці на загальній системі оподаткування повинні подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи провадилась протягом звітного року (періоду) підприємницька діяльність, чи ні.

Запитання 3. Чи потрібно ФОП при заповненні податкової декларації про майновий стан і доходи зазначати інші доходи, отримані як фізичною особою – громадянином та відомості про рухоме та нерухоме майно?
Відповідь: Фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування повинна надавати за результатами календарного року податкову декларацію про майновий стан і доходи, незалежно від того чи проводилась протягом звітного року підприємницька діяльність чи ні, в якій поряд з доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно. Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності.

Запитання 4. Який термін подання платниками єдиного податку третьої групи податкової декларації платника єдиного податку – ФОП та який строк сплати податку?
Відповідь: Згідно з п. 296.3 ст. 296 Податкового кодексу України платники єдиного податку третьої групи подають до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку у строки, встановлені для квартального податкового (звітного) періоду. Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) – протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ). По строку 9 лютого – за IV квартал 2017 року. Платники єдиного податку третьої групи сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал (п. 295.3 ст. 295 ПКУ). Граничний термін сплати єдиного податку за IV квартал 2017 року – 19 лютого. Сплата єдиного податку платниками третьої групи здійснюється за місцем податкової адреси (п. 295.4 ст. 295 ПКУ).

Запитання 5. Як у податковій декларації платника єдиного податку ФОП другої та третьої груп заповнюється поле «Фактична чисельність працівників у звітному періоді», якщо кожного місяця кварталу чисельність найманих осіб або осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, була різною?
Відповідь: Якщо кількість осіб, які перебувають з платниками єдиного податку другої або третьої груп у трудових відносинах, кожного місяця кварталу була різною та враховуючи, що для таких платників єдиного податку однією з основних умов перебування на спрощеній системі оподаткування є не перевищення 10-ти осіб або необмеженої кількості осіб відповідно, то у полі «Фактична чисельність працівників у звітному періоді» податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця зазначається найбільша чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду.

Запитання 6. Чи включаються до складу доходу та як оподатковуються і відображаються у податковій декларації платника єдиного податку ФОП кошти, які фактично отримані під час перебування у новій групі від видів діяльності, що заборонені для здійснення в даній групі, але були дозволені у попередній групі?
Відповідь: У разі переходу фізичної особи – підприємця з однієї на іншу групу платника єдиного податку, фізична особа – підприємець може включити в декларацію за попередній звітній період суму коштів, зароблену, але не отриману в звітному податковому періоді. У разі якщо платник єдиного податку 3 групи перейшов на 1 або 2 групу, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування на 3 групі, надійшли у звітному періоді перебування на 1 або 2 групі та не були включені в податкову декларацію платника 3, то фізична особа – підприємець, яка отримала такий дохід, зобов’язана подати уточнену податкову декларацію за відповідний попередній звітний період та включити зазначені кошти до складу доходу, який оподатковується за ставками 3 групи. У разі якщо платник єдиного податку 1 або 2 групи перейшов на 3 групу, при цьому кошти за товари (послуги), надані у період перебування на 1 або 2 групі, надійшли у звітному періоді перебування на 3 групі та не були включені в податкову декларацію платника 1 або 2 групи, то такі кошти включаються до декларації за звітний період платника 3 групи та оподатковуються за ставками цієї групи, оскільки види діяльності, дозволені для 1 або 2 груп платника єдиного податку не суперечать умовам перебування на 3 групі.

Запитання 7. Як заповнюється податкова декларація ФОП платника єдиного податку у разі виправлення самостійно виявлених помилок?
Відповідь: Декларація може подаватися фізичною особою – підприємцем – платником єдиного податку як звітна (звітна нова) так і уточнююча (відповідні відмітки робляться в полі 01 декларації). У разі подання звітної (звітної нової) декларації у полі 02 такої декларації зазначається звітний (податковий) період, за який вона подається. Якщо у складі звітної (звітної нової) уточнюються показники минулих звітних періодів, то у полі 03 декларації зазначається звітний (податковий) період, який уточнюється.
При цьому, у складі звітної або звітної нової декларації платник може уточнити показники декларації за один податковий (звітний) період, що минув.
У разі подання уточнюючої декларації у полях 02 та 03 такої декларації податковий (звітний) період та податковий (звітний) період, який уточнюється, заповнюються однаковими значеннями, що відповідають звітному (податковому) періоду, що уточнюється.
Якщо виправлення помилок за минулі звітні періоди здійснюється у складі звітної (звітної нової) декларації, то фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні значення показників господарської діяльності за звітний (податковий) період, за який подається декларація, у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
виправлені податкові зобов’язання по єдиному податку за звітний (податковий) період у розділі V декларації (рядки 08 – 14);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок за минулі періоди, суму пені та штрафу (в розмірі 5% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 – 20).
Якщо виправлення проводиться в уточнюючій декларації, то фізична особа – підприємець – платник єдиного податку, в залежності від обраної групи, зазначає правильні показники господарської діяльності за звітний (податковий) період, що уточнюється у відповідних розділах з ІІ по ІV декларації, та визначає:
податкове зобов’язання за звітний (податковий) період, що уточнюється в розділі V декларації (рядки 08 – 14);
суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання по єдиному податку у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, суму пені та штрафу (в розмірі 3% від суми збільшення) у розділі VІ декларації (рядки 15 – 20).

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода