ЧДТУ впевнено рухається в ногу з розвитком науки та новітніх технологій

Дата: 23-06-2018, 12:00

ЧДТУ впевнено рухається в ногу з розвитком науки та новітніх технологій
Одним із найкращих факультетів Черкаського державного технологічного університету є факультет електронних технологій і робототехніки (ФЕТР), адже тут готують висококваліфікованих фахівців для галузей робототехніки, електроніки, телекомунікацій, електротехніки, приладобудування та кібербезпеки. Підготовку на факультеті проводять з урахуванням сучасних тенденцій розвитку науки та новітніх технологій, про що свідчить відкриття на базі існуючих спеціальностей двох нових освітніх програм: «Радіотехніка та робототехнічні системи» за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» і «Роботехнічні системи та автоматизація» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології». Крім того, факультет здійснює набір студенів за освітніми програмами: «Безпека інформаційних і комунікаційних систем», «Системи технічного захисту інформації» спеціальності 125 «Кібербезпека»; «Електротехнічні системи електроспоживання» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»; «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»; «Медичні прилади, системи та метрологічне забезпечення» спеціальності 153 «Мікро- та наносистемна техніка».
Конкурентоздатність та успішність випускників забезпечують чотири випускові кафедри, що входять до складу факультету: кафедра радіотехніки, телекомунікаційних і робототехнічних систем (РТРС), завідувач кафедри – доктор технічних наук, професор Палагін Володимир Васильович; кафедра приладобудування, мехатроніки та комп’ютеризованих технологій (ПМКТ), завідує якою кандидат технічних наук, доцент Бондаренко Юлія Юріївна; кафедра електротехнічних систем (ЕТС), яку очолює кандидат технічних наук, професор Ситник Олександр Олексійович; кафедра інформатики, інформаційної безпеки та документознавства (ІІБД), якою завідує доктор технічних наук, доцент Кунченко-Харченко Валентина Іванівна.
На сьогодні на факультеті навчається близько семи сотень студентів, з яких майже півтисячі студентів денної форми навчання.
До 58 річниці Черкаського державного технологічного університету на факультеті відкрито лабораторію «Сучасних цифрових рішень і робототехнічних систем» за сприяння Черкаської обласної державної адміністрації і Черкаської обласної ради в рамках реалізації «Обласної програми підтримки вищих навчальних закладів Черкаської області на 2017-2019 роки». В межах цієї програми придбане сучасне обладнання для лабораторії кафедри РТРС, а найближчим часом планується подальше оновлення лабораторно-технічної бази факультету. Передбачене фінансування проектів ФЕТР ЧДТУ: «Лабораторія сучасних цифрових рішень і робототехнічних систем» на базі кафедри РТРС; «Лабораторія автоматизації та робототехнічних систем і комплексів» на базі кафедри ПМКТ.

ЧДТУ впевнено рухається в ногу з розвитком науки та новітніх технологій
– Наразі ефективно розвивається співпраця з провідними компаніями «Джейбіл», «Теко Трейд», «Сікам Україна», «Державним науково-дослідним експертно-криміналістичним центром МВС України» та іншими, – зазначає декан факультету електронних технологій і робототехніки Артем Гончаров. – Найближчим часом у межах співпраці з Noosphere Engineering School планується відкриття в Черкаському державному технологічному університеті інжинірингової лабораторії, для якої вже закуплене необхідне обладнання та здійснюється ремонт приміщення. Все це, в свою чергу, дає можливості студентам факультету успішно працевлаштуватися ще до закінчення навчання, проходити стажування на сучасному виробництві, перемагати в конкурсах міжнародних проектів, стартапів, брати участь у цікавих воркшопах.
Студенти факультету електронних технологій і робототехніки мають можливість займатись науковою діяльністю та продовжувати навчання в аспірантурі на кафедрах, які організовують та проводять Міжнародні науково-практичні конференції «Обробка сигналів і негаусівських процесів», присвячені пам’яті професора Юрія Петровича Кунченка; Міжнародні науково-технічні конференції «Датчики, прилади та системи».
Крім того, нещодавно завершився перший цикл безкоштовних курсів з робототехніки, що проходив на базі кафедри РТРС, а вже з вересня усі бажаючі школярі 7-11 класів зможуть долучитися до курсів з робототехніки.
ЧДТУ впевнено рухається в ногу з розвитком науки та новітніх технологій
На факультеті гостинно організовують екскурсії для школярів, адже є що продемонструвати. На одній із нещодавніх екскурсій майбутні молоді науковці з Черкаського Фізико-математичного ліцею познайомилися з сучасними досягненнями кафедр факультету, студентськими розробками, провели ряд цікавих експериментів. Зокрема, були продемонстровані сучасні рішення, що належать до технологій віддаленого контролю (remote control) і впровадження сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, відомих як Internet of Things (IoT) – Інтернет речей.
У 2017 році вперше здійснено набір студентів на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 125 Кібербезпека, що є стратегічно важливою для нашої держави та користується популярністю серед абітурієнтів.
Найбільша ж кількість студентів на факультеті навчається за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.
Гостинно запрошуємо долучитися до великої та дружньої родини під назвою – факультет електронних технологій і робототехніки!
Прес-служба ЧДТУ

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода