Стаж особі, яка знаходиться у декретній відпустці

Дата: 29-07-2018, 15:21

Стаж особі, яка знаходиться у декретній відпустці
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» перiод вiдпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку включається до страхового стажу як перiод, за який сплачено страховi внески виходячи з розмiру мiнiмального страхового внеску.
Порядок нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), зокрема для осiб, якi доглядають за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку й вiдповiдно до закону одержують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку та/або при народженнi дитини, регулюється Порядком нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування за деякi категорiї застрахованих осiб, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України вiд 02.03.2011 р. № 178 (далi – Порядок № 178).

Відповідно до пп. 2 п. 2 Порядку № 178 управління праці та соціального захисту населення нараховують єдиний внесок на суми допомоги при народженнi дитини (крiм суми, яка виплачується одноразово) та/або суми допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку, нарахованої за базовий звiтний перiод.
Згiдно з п. 3 Порядку № 178 нарахування єдиного внеску провадиться в розмiрi 22 % суми допомоги.
Отже, управління праці та соціального захисту населення сплачують єдиний внесок із допомоги при народженні та/або допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку за жінок, які перебувають у декретній відпустці, а вони, в свою чергу, отримують страховий стаж на три роки (на час виплати допомоги при народженні або по догляду), незалежно від того, чи будуть вони працювати, чи ні.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода