Життя віддане науці

Дата: 21-09-2018, 12:51

Життя віддане науці
Черкаський учений зі світовим ім’ям, Борис Мінаєв, святкує 75-річчя


Сьогодні завідувачу кафедри хімії та наноматеріалознавства ЧНУ ім. Б. Хмельницького, доктору хімічних наук, професору Борису Пилиповичу Мінаєву виповнюється 75 років. Разом із тим учений, котрий займає друге місце у рейтингу найкращих науковців ВНЗ МОН України, відзначає і 55-річча своєї наукової діяльності.
Сьогодні ім’я Бориса Пилиповича Мінаєва є досить відомим не лише в українській, а й у світовій науці. Мінаєв Б. П. входить у сотню найкращих науковців України за рейтингом бібліотеки ім. Вернадського (займає 34 позицію). За щорічним рейтингом викладачів Черкаського національного університету постійно у трійці найкращих. Під керівництвом Бориса Пилиповича виконано та захищено 13 дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук та 4 дисертаційні роботи на здобуття наукових ступенів доктора хімічних наук (3) та доктора фізико-математичних наук (1). Нагороджений медаллю Міністерства освіти і науки Республіки Казахстан «25 років Центрально-Казахстанському відділенню Національної академії наук Республіки Казахстан» за великий внесок у розвиток хімічної науки республіки (2010).

Як це буває нерідко з відомими людьми, слава до черкаського вченого прийшла не відразу. Їй передував довгий шлях поступу і творчого зростання.
Борис Мінаєв народився 21 вересня 1943 року в Свердловську в сім’ї службовців. Його батько, Пилип Прокопович, працював заступником голови облвиконкому і був куратором Уралмашу та інших заводів. Мати була вчителем історії. Крім сина Бориса, у родині росло ще двоє дітей.
1962 року Борис Мінаєв закінчив середню школу в Караганді й вступив до фізичного факультету Томського державного університету ім. В. В. Куйбишева. У 1967 році майбутній професор закінчив університет і вступив до аспірантури при кафедрі оптики і спектроскопії ТДУ. Уже тоді молодого аспіранта захоплювали методи квантової хімії, які він застосував для розрахунку електронної будови та спектрів молекул.
Із 1970 року Мінаєв працював молодшим науковим співробітником Сибірського фізико-технічного інституту ім. академіка В. Кузнєцова, а через рік перейшов на кафедру органічної хімії в ТДУ. На початку 1973 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук. Із 1974 по 1988 роки Борис Мінаєв працював спочатку доцентом кафедри теоретичної фізики, а потім завіду­вачем кафедри фізичної хімії Карагандинського державного університету.
У 1984 році вчений захистив докторську дисертацію. У листі за підписом академіка Легасова експертна рада ВАК СРСР дозволила Борису Мінаєву отримати ступінь доктора хімічних наук на основі захисту автореферату без написання дисертації.
У 1984 році в КАрДУ була створена друга в Радянському союзі кафедра квантової хімії, яку очолив професор Мінаєв. За час роботи на кафедрі він підготував 6 кандидатів і двох докторів наук.

Саме тоді була сформована наукова школа професора Мінаєва, що зайняла міцні позиції у вітчизняній квантовій хімії і набула широкої популярності за кордоном. Підґрунтям для формування школи стали квантово-хімічні дослідження електронної будови, спектрів і реакційної здатності органічних і неорганічних речовин, металокомплексів і нанокластерів.
Нестабільна політична ситуація, періоду розвалу СРСР та часті захворювання сина (лікарі наполегливо рекомендували змінити пустельний різко-континентальний клімат) змусили вченого виїхати з Казахстану. Оскільки дід Мінаєва був родом із України і тут уже протягом тривалого часу проживла його сестра, фізик вирішив переїхати саме в нашу країну. Його запросили за конкурсом на посаду завідувача кафедри хімії в філії Київського політехнічного інституту (згодом був реформований у Черкаський державний технологічний університет) і з лютого 1988 року працював у Черкасах. Одночасно професор Мінаєв читав лекції з квантової хімії в Черкаському національному університеті ім. Б. Хмельницького. У 2007 році він перейшов у цей заклад на посаду завідувача кафедри органічної хімії, а згодом створив і очолив кафедру хімії та наноматеріалознавства.
Нині в ЧНУ діє і продовжує розвиватися наукова школа Бориса Пилиповича. Робота школи і нині відома науковій громадськості багатьох країн світу, що засвідчують більше 1 500 посилань і цитувань праць цієї школи, що зафіксовані в таких базах даних, як «Science Citation Index», «Scopus», «Scholar» та інші. Представники цієї школи беруть активну участь у багатьох міжнародних конференціях у США, Швеції, Швейцарії, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Чехії, Франції, Англії, Німеччині, Іспанії та Італії. За результатами досліджень опубліковано понад 600 наукових праць, із яких 250 – у провідних закордонних виданнях.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода