Як правильно оформити скаргу до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації?

Дата: 2-10-2018, 20:09

Як правильно оформити скаргу до комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації?
Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області пояснює:

До якого суб’єкта слід звернутися зі скаргою?

Суб’єкти розгляду скарг:

- Міністерство юстиції України;
- Територіальні органи Міністерства юстиції України.

Міністерство юстиції України розглядає скарги:

- на рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав (крім випадків, коли таке право набуто на підставі рішення суду, а також коли щодо нерухомого майна наявний судовий спір);
- на проведені державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі рішення суду);
- на рішення, дії або бездіяльність територіальних органів Міністерства юстиції України.

Територіальні органи Міністерства юстиції України розглядають скарги:

- на рішення (крім рішення про державну реєстрацію прав та рішення, згідно з яким проведено реєстраційну дію);
- на дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єктів державної реєстрації.

Вимоги до термінів подачі скарги:

- скарга має бути поданою протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

Вимоги до змісту скарги:
- необхідно вказати реквізити рішення державного реєстратора, яке оскаржується (у сфері реєстрації нерухомості);
- необхідно викласти зміст оскаржуваного рішення, дій чи бездіяльності;
- вказати норми законодавства, які порушено на думку скаржника;
- викласти обставини, якими обґрунтовуються вимоги;
- мають бути вказані відомості про наявність чи відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення державного реєстратора та/або внесення відомостей до відповідних реєстрів.

Вимоги до оформлення скарги:

- необхідно вказати повне найменування (ім’я) скаржника, його місце проживання чи перебування (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб);
- необхідно вказати найменування (ім’я) представника скаржника, якщо скарга подається представником;
- необхідно зазначити дату складання скарги;
- скарга має бути підписана.

Вимоги до супровідних документів:

- якщо скарга буде подаватися представником, необхідна довіреність чи інший документ, що підтверджує повноваження такого представника (або копія такого документа, засвідчена в установленому порядку);
- до скарги додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав скаржника (за наявності).

Що означає «копія засвідчена в установленому порядку» та з чого складається відмітка про засвідчення копії?

Відмітка про засвідчення копії складається:

- зі слів «згідно з оригіналом»;
- назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища;
- дати засвідчення копії;
- засвідчуватися повинна кожна сторінка документа з відтиском печатки підприємства (за наявності), установи, організації, іншої юридичної особи.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода