З півтисячі держслужбовців Черкащини навчалися працювати по-новому

Дата: 14-04-2014, 13:02

З півтисячі держслужбовців Черкащини навчалися працювати по-новому
Інститут державної служби в Україні почав формуватися ще з набуттям її незалежності. Сьогодні система державної служби виходить на якісно новий європейський рівень, перетворюючись в інститут взаємодії між державою та народом. З цією метою в державі проводиться широкомасштабна реформа, невід’ємною складовою якої є реформування системи державної служби, становлення професійної, політично нейтральної та авторитетної державної служби.

Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, місцевого самоврядування державних підприємств, установ і організацій реалізовує в регіоні державну політику з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до державного замовлення та Плану-графіка, затвердженого Черкаською обласною державною адміністрацією та Черкаською обласною радою, погодженого Національним агентством України з питань державної служби.

За інформацією директора Черкаського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Сергія Демченка з метою реалізації Плану-графіка у першому кварталі 2014 року в Центрі було проведено 13 семінарів підвищення кваліфікації, на яких пройшли навчання 402 особи. Додатково організовано два семінари – наради для керівників кадрових служб органів державної влади, на яких підвищили кваліфікацію 70 осіб.

Про це «Новій Добі» повідомили власні джерела.

Форми і методи навчання державних службовців спрямовані на розвиток їхніх практичних навичок з вирішення прикладних проблем, що виникають у реальному політичному та соціально-економічному середовищах.

Реалізацію програм семінарів забезпечують керівники структурних підрозділів Черкаської обласної державної адміністрації, Черкаської обласної ради, територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, професорсько-викладацький персонал вищих навчальних закладів міста.

Ураховуючи виклики сучасності, особлива увага на семінарах приділяється питанням дотримання нового антикорупційного законодавства в органах державної влади. Ураховуючи дані підвищення кваліфікації на виконання планів-графіків та реалізацію додаткових угод у Центрі підвищили кваліфікацію з питань запобігання і протидії проявам корупції 98% державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування регіону.

Значну увагу колектив Центру приділяє вивченню слухачами державної мови за програмою постійно діючого тематичного семінару «Ділова українська мова в сфері державного управління та місцевого самоврядування».

На виконання Плану заходів щодо виконання Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України на 2008-2015 роки продовжується реалізація навчального модулю «Інтеграція України в світовий цивілізаційний простір».
Центр проводить системну роботу по підвищенню рівня професійної компетентності сільських, селищних голів регіону шляхом навчання за професійними програмами для посадових осіб органів місцевого самоврядування.

З метою реалізації програми «Лідерство в державному управлінні» в Центрі щорічно проводиться тематичний короткостроковий семінар«Кращий державний службовець» головною метою якого є підвищення рівня професійної компетентності переможців І туру конкурсу. Також, на Черкаський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів покладені функції інтерв’ю–центру з оцінювання учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву «Нова еліта нації».

Сьогодні Центр має високопрофесійний колектив, здатний реалізувати завдання з метою забезпечення області високопрофесійними кадрами; великий досвід роботи в системі підвищення кваліфікації; відповідну матеріальну базу; сформований професорсько-викладацький персонал; розроблені та адаптовані до сучасних умов соціально-економічного розвитку регіону програми семінарів підвищення кваліфікації та партнерські стосунки з закладами системи підвищення кваліфікації інших регіонів України.

Підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування Черкаського регіону є запорукою нових знань і умінь, що сприяють підвищенню рівня професійної культури посадовців та ефективній реалізації регіональних програм розвитку з урахуванням викликів суспільства.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода