Спрощена система оподаткування для підприємців: обрання, умови, правила переходу та звітність

Дата: 15-12-2017, 10:27

Спрощена система оподаткування для підприємців: обрання, умови, правила переходу та звітність
15 грудня – останній день подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з I кварталу 2018 року (та розрахунку доходу за попередній календарний рік). А 21 грудня – останній день подання заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з I кварталу 2018 року.
Із наближенням граничного терміну подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування пропонуємо традиційну підбірку питань – відповідей для фізичних осіб – підприємців за темою. Питання – відповіді взяті з Бази знань у «ЗІР», категорії 107.01, 107.03 та 107.08. Адреса розміщення ресурсу: http://zir.sfs.gov.ua

1. За яких умов підприємець може бути платником єдиного податку?

Відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України до платників єдиного податку, які відносяться до першої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300 тисяч гривень.
До платників єдиного податку, які відносяться до другої групи, згідно з п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Податкового кодексу України належать фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:
не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;
обсяг доходу не перевищує 1,5 млн. гривень.
Не можуть бути платниками єдиного податку другої групи та дія п.п. 2 п. 291.4 ст. 291 Кодексу не поширюється на ФОП, що надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи – підприємці можуть перебувати виключно на третій групі платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи.
До платників єдиного податку, які відносяться до третьої групи, належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. гривень (п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 Кодексу).
Хто з підприємців взагалі не може бути платником єдиного податку першої - третьої груп (п. 291.5 ст. 291 Кодексу):
фізичні особи – підприємці, які здійснюють: діяльність з організації, проведення азартних ігор, лотерей (крім розповсюдження лотерей), парі (букмекерське парі, парі тоталізатора); обмін іноземної валюти; виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових вин); видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення (крім виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння); видобуток, реалізацію корисних копалин, крім реалізації корисних копалин місцевого значення; діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України «Про страхування», сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами; діяльність з управління підприємствами; діяльність з надання послуг пошти (крім кур’єрської діяльності) та зв’язку (крім діяльності, що не підлягає ліцензуванню); діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату; діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

фізичні особи – підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;
фізичні особи – підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;
страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;
фізичні особи - нерезиденти;
платники податків, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2. Як подати заяву та чи можна її відкликати?
Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу заяву (п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 Кодексу). Заяву платник може подати:
1. особисто або через уповноважену на це особу;
2. надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством;
4. державному реєстратору як додаток до заяви про державну реєстрацію.

Термін подання заяви – не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Граничний термін подання заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з І кварталу 2018 року – 15 грудня 2017 року.
Варто пам’ятати, що суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.
Ще одне – щодо відкликання заяви, якщо платник змінив своє рішення. Норми Податкового кодексу України не передбачають можливості суб’єктом господарювання відкликати подану ним заяву про застосування спрощеної системи оподаткування.

3. З якого часу новостворений підприємець вважається платником єдиного податку та які особливості звітності новостворених спрощенців?
Зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація (абз. перший пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України).
Приклад: державна реєстрація ФОП відбулась 17 квітня 2017 року, заяву про обрання спрощеної системи оподаткування за першою або другою групою подано 28 квітня, – такий ФОП вважається платником єдиного податку першої або другої групи з 1 травня 2017 року.
Новостворені у 2017 році платники єдиного податку першої та другої груп подають три податкові декларації! По – перше, декларацію платника єдиного податку за 2017 рік у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду – до 1 березня 2018 року. У декларації відображаються обсяг отриманого доходу, щомісячні авансові внески, визначені п. 295.1 ст. 295 Податкового кодексу України. По – друге, Декларацію про майновий стан і доходи – за період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування – за результатами звітного кварталу, в якому розпочато діяльність протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу. По – третє, платники єдиного податку першої та другої груп подають по строку 9 лютого 2018 року Декларацію про майновий стан і доходи за звітний 2017 рік. Крім того по строку 9 лютого 2018 року платники єдиного податку подають (за себе) Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік (Додаток 5 з таблицями 1 та 2).
Щодо третьої групи, то зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, що не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації (абз. другий пп. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 Податкового кодексу України).
Приклад: державна реєстрація ФОП відбулась 17 квітня 2017 року, заяву про обрання спрощеної системи оподаткування (третя група) подано 25 квітня, – такий ФОП вважається платником єдиного податку третьої групи з 17 квітня 2017 року.
Платники єдиного податку третьої групи подають декларацію платника єдиного податку щокварталу (наростаючим підсумком). Також по строку 9 лютого 2018 року вони подають (за себе) Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за 2017 рік (Додаток 5 з таблицею 2).
Варто пам’ятати, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку, які не отримували протягом звітного періоду доходи та не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, все одно зобов’язані подавати податкову звітність.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода