Податкові пільги для багатодітних батьків

Дата: 17-04-2018, 13:21

Податкові пільги для багатодітних батьків
Головне управління ДФС у Черкаській області в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право!» наводить роз’яснення для багатодітних батьків.

1. Батьки трьох і більше неповнолітніх дітей мають пільги з земельного податку: відповідь із ЗІР, категорія 112.04 + приклад
Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб наведено в ст. 281 Податкового кодексу України. Так, згідно з п. 281.1 ст. 281 Кодексу серед інших від сплати земельного податку звільняються фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років. Згідно з п. 281.2 ст. 281 ПКУ звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб п. 281.1 ст. 281 ПКУ, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:
для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;
для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;
для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;
для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

У пільговика є декілька ділянок одного виду використання – як щодо пільги? –За нормами Податкового кодексу України (п. 281.4 ст. 281) якщо фізична особа, визначена у п. 281.1 ст. 281 Податкового кодексу України, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то їй слід самостійно обрати земельну ділянку для застосування пільги та до 1 травня поточного року обов’язково подати письмову заяву (довільної форми) про обрання/зміну земельної ділянки до ДФС за місцем знаходження земельної ділянки. Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.
Приклад 1: Жінка, яка виховує трьох неповнолітніх дітей, має у власності земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства розміром 2 га, земельну ділянку під житловим будинком у с. Мошни Черкаської області розміром 0,21 га та ділянку для ведення дачного будівництва розміром – 0,10 га. За нормами Податкового кодексу така жінка має право на пільгу за всіма видами земельних ділянок, які знаходяться у її власності до моменту виповнення 18 років одним з трьох дітей. Для реалізації права на пільгу їй слід звернутися до ДФС за місцем знаходження земельної ділянки, подати заяву про право на пільгу (в довільній формі) та надати підтвердні документи (свідоцтво про народження дітей).

2. За яких умов не оподатковується вартість автомобіля, наданого багатодітній родині місцевою радою: відповідь із ЗІР, категорія 103.04
Відповідно до п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом.
Згідно з ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону, і до їхньої компетенції відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування. Відповідно до положень статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження, зокрема щодо вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.
Отже, якщо органом місцевого самоврядування (сільською, селищною, міською радою) на виконання наданих їй Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноважень затверджується програма соціально - економічного розвитку чи цільова програма з інших питань місцевого самоврядування, в якій передбачено надання матеріальної допомоги багатодітній сім’ї для забезпечення її автомобілем за рахунок коштів місцевого бюджету, то вартість такого автомобіля не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб на підставі п.п. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу України. Якщо ні (програму не затверджено, відповідне рішення ради про надання допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету відсутнє) – вартість автомобіля оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18% та військовим збором за ставкою 1,5%.

3. За яких умов батьки, які утримують двох і більше неповнолітніх дітей мають право на використання пільг з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) – відповідь із ЗІР, категорія 103.08.02
Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України будь – який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, що у 2018 році складає 881 гривню. Платник, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відс. у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ), тобто у 2018 році – в розмірі 881 гривні за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу та надання відповідних підтверджуючих документів. У 2018 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 2470 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1762 грн. х 1,4). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків визначається як добуток суми у 2470 грн. та відповідної кількості дітей. Платник податку, який бажає використовувати право на застосування податкової соціальної пільги і збільшеної розрахункової межі доходу, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи. Правила подання документів для отримання (застосування) податкової соціальної пільги визначено Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227: goo.gl/xAdMuo
Приклад: Чоловіку і дружині, які працюють у одного роботодавця та виховують трьох дітей віком до 18 років нараховано за повний відпрацьований місяць 5900 грн. та 3723 грн. відповідно. Оскільки згідно із абз.2 п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги збільшується до відповідної кількості дітей тільки одному з батьків, подружжю потрібно визначитись, хто саме буде використовувати право на податкову соціальну пільгу і збільшену розрахункову межу доходу, про що зазначити в поданій роботодавцю заяві. Заяву та документи про право на пільгу вони подали і про право на збільшення розрахункової межі доходу заявив чоловік/батько, який отримує більшу зарплату.
Отже,
1. Рахуємо податок на доходи фізичних осіб: (5900 – (881 Х 3 дітей)) Х 18% (ставка податку на доходи фізичних осіб) = 586,26 грн.
2. Рахуємо військовий збір: 5900 Х 1,5% (ставка військового збору) = 88,50 грн.
3. Рахуємо єдиний внесок: 5900 Х 22 % (ставка ЄСВ) = 1298 грн.
Утримання – 674,76 грн. (586,26 грн. + 88,50 грн.)
До виплати – 5225,24 грн. (5900 грн. – 586,26 грн. – 88,50 грн.)
Оскільки заробітна плата дружини/матері 3723 грн. – більша за 2470 грн., вона взагалі не має права на застосування ПСП. Утримання з її зарплати становлять 725,99 грн.; «на руки» – 2997,01 грн. (3723 грн. – 725,99 грн.)

Розглянемо протилежний варіант – в заяві про право на збільшення розрахункової межі доходу заявила дружина/мати, яка отримує зарплату у 3723 грн.
1. Рахуємо податок на доходи фізичних осіб: (3723 – (881Х 3 дітей)) Х 18% (ставка податку на доходи фізичних осіб) = 194,40 грн.
2. Рахуємо військовий збір: 3723 Х 1,5% (ставка військового збору) = 55,85 грн.
3. Рахуємо єдиний внесок: 3723 Х 22 % (ставка ЄСВ) = 819,06 грн.
Утримання – 250,25 грн. (194,40 грн. + 55,85 грн.)
До виплати – 3472,75 грн. (3723 грн. – 194,40 грн. – 55,85 грн.)

Оскільки заробітна плата чоловіка/батька 5900 грн. – більша за 2470 грн., він не має право на застосування ПСП. Утримання в такому разі становитимуть 1150,50 грн.; «на руки» – 4749,50 грн.

Відповідь на запитання «Чи мають право на ПСП та у якому розмірі батьки, які мають двох дітей, одна з яких є дитиною-інвалідом?» читайте у категорії 103.08.02 ЗІР за посиланням: goo.gl/2HLVqG

4. Пільгу з ПДФО мають щодо спільних неповнолітніх дітей батьки, які не перебувають у шлюбі – відповідь із ЗІР, категорія 103.08.02
Виникнення прав та обов’язків матері, батька і дитини визначено у ст. 121 Сімейного кодексу України, які ґрунтуються на походженні дитини від них, засвідченому органом державної реєстрації актів цивільного стану в порядку, встановленому ст.ст. 122 та 125 цього кодексу. Відповідно до ст. 141 Сімейного кодексу мати, батько мають рівні права та обов’язки щодо дитини незалежно від того, чи перебували вони в шлюбі між собою та згідно з частиною другою ст. 51 Конституції України та ст. 180 Сімейного кодексу батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Отже, батьки, які утримують двох і більше спільних дітей віком до 18 років, разом проживають, але не перебувають у офіційно зареєстрованому шлюбі, при отриманні доходу у вигляді заробітної плати мають право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 100 відс. у розрахунку на кожну таку дитину (п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 ПКУ), тобто у 2018 році – в розмірі 881 гривні за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу та надання відповідних підтверджуючих документів. У 2018 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить – 2470 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 1762 грн. х 1,4). При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків визначається як добуток суми у 2470 грн. та відповідної кількості дітей. Платник, який бажає використовувати право на застосування податкової соціальної пільги і збільшеної розрахункової межі доходу, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи. Правила подання документів для отримання (застосування) податкової соціальної пільги визначено Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227: goo.gl/xAdMuo

5. Пільгу з ПДФО має батько трьох неповнолітніх дітей, двоє з яких проживають з першою дружиною – відповідь із ЗІР, категорія 103.08.02
Згідно з п.п. 3 п. 5 Порядку надання документів для застосування податкової соціальної пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року № 1227: goo.gl/xAdMuo
для застосування пільги з підстав, передбачених у п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, платник податку, який має двоє чи більше дітей віком до 18 років, крім заяви подає: копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну; копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).
Питання утримання батьками дитини визначено Сімейним кодексом України. Батьки мають право укласти договір щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини. Договір укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню.
Таким чином, якщо батько, який має трьох дітей віком до 18 років, але двоє із них проживають з дружиною від першого шлюбу, бажає скористатися правом на застосування до його доходу ПСП, визначеної п.п. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, то разом із поданням до підприємства заяви щодо її застосування подаються, крім документів, визначених у Порядку, документи, що підтверджують факт утримання ним дітей. Такими документами може бути довідка органу опіки, рішення суду або нотаріально завірений договір між колишніми чоловіком та дружиною щодо здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим з них, хто проживає окремо від дитини, рішення суду про аліменти.

6. Батько, який виховує трьох дітей, не має права на застосування ПСП щодо не всиновленої – відповідь із ЗІР, категорія 103.08.02
Чи має право на ПСП батько, який утримує трьох дітей віком до 18 років, але двоє з яких є його рідними та одна дитина дружини, яка не всиновлена? – Розірвання шлюбу між батьками, проживання їх окремо від дитини не впливає на обсяг їхніх прав і не звільняє від обов’язків щодо дитини (ст. 141 Сімейного кодексу України). Разом з тим, дитина може бути усиновленою, що передбачає прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, яке здійснене на підставі рішення суду (ст.ст. 207 і 208 СКУ). Усиновлення надає усиновлювачеві права і накладає на нього обов’язки щодо дитини, яку він усиновив, у такому ж обсязі, який мають батьки щодо дитини (п. 4 ст. 232 СКУ).
Оскільки чоловік не усиновив дитину дружини від першого шлюбу, у нього не виникає обов’язку щодо її утримання. Тобто, він не має права у такому випадку на застосування податкової соціальної пільги на не усиновлену дитину. Однак, такий платник при отриманні доходу у вигляді заробітної плати, розмір якої у 2018 році не перевищує 4940 грн. на місяць (2470Х2), та при додержанні всіх інших вимог ст. 169 Податкового кодексу України, має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 881 грн. у розрахунку на кожну свою дитину. При цьому треба враховувати те, що батько може визначити граничний розмір доходу як добуток 2470 грн. та відповідної кількості дітей у тому разі, якщо це право не використовує його колишня дружина, адже право щодо збільшення граничного розміру доходу надано лише одному з батьків.

7. Багатодітні родини не мають пільг із ввезення транспортних засобів з-за кордону – відповідь із ЗІР, категорія 215.05
Частиною першою ст. 377 Митного кодексу України від 13 березня 2012 року
№ 4495-VI зі змінами та доповненнями встановлено, що транспортні засоби за товарними позиціями 8701 – 8707 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, які ввозяться (надходять) в Україну на адресу громадян, підлягають письмовому декларуванню органам доходів і зборів та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України, акцизним податком і податком на додану вартість за ставками, встановленими Податковим кодексом України. При цьому законодавством України з питань оподаткування не передбачено надання пільг при митному оформленні транспортних засобів, які ввозяться на митну територію Україну на адресу осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій (в тому числі, що брали участь в АТО), багатодітних сімей, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода