Який ключ електронного цифрового підпису отримують для подання декларації посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування

Дата: 10-10-2016, 17:02

Який ключ електронного цифрового підпису отримують для подання декларації посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування
Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового департаменту Державної фіскальної служби України поінформував (http://acskidd.gov.ua/news#165), який ключ необхідно отримувати для подання електронної декларації особам, уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Так, відповідно до Прикінцевих положень Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII «Про запобігання корупції», у 2016 році службові особи, які на день початку роботи зазначеної системи займають згідно зі статтею 50 цього Закону відповідальне та особливо відповідальне становище, до яких у тому числі віднесено посади державної служби категорії «А» та «Б», зобов’язані подати щорічні декларації за минулий рік у порядку, встановленому цим Законом, протягом 60 календарних днів після початку роботи системи (до 1 листопада 2016 року). Державні службовці категорії «В» подаватимуть декларацію починаючи з 1 січня 2017 року.
Для подання декларації за минулий рік суб’єкт декларування має використовувати особистий ключ електронного цифрового підпису (ЕЦП) отриманий для виконання своїх службових обов’язків. Разом з цим, особи, які припинили діяльність пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування протягом звітного року, отримують послуги ЕЦП як фізичні особи, а не як посадова особа органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації державної форми власності.

Надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі здійснюють акредитовані центри сертифікації ключів Міністерства юстиції України, Державної фіскальної служби України та Державної казначейської служби України (відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 №145-р «Про забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису державним службовцям, які займають посади, віднесені до категорій А і Б, та інші прирівняні до них посади»).

Як отримати ЕЦП для подання декларації. Для отримання ЕЦП для подання декларації за минулий рік суб’єкту декларування необхідно звернутись до спеціально призначеної відповідальної особи відповідного органу державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій державної форми власності та надати:
- копію паспорта підписувача (копії 1-2 сторінок; 3-6 – за наявності відміток та сторінки з відміткою про реєстрацію місця проживання), засвідчену підписом власника;
- копію картки платника податків, засвідчену підписом власника. За наявності у паспорті громадянина України реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість копії картки платника податків може бути подана копія сторінки паспорта громадянина України з відповідною відміткою, засвідчена підписом власника. Якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від реєстраційного номеру облікової картки платника податків, додатково подається копія сторінки паспорту з відміткою про таку відмову.

Суб’єкти декларування, які досягли 25-ти та 45-ти річного віку, повинні своєчасно забезпечити вклеювання нових фотократок до паспорту. Паспорт, в якому не вклеєно відповідної картки при досягненні власником відповідного віку, є недійсним: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2503-12

Також у зв’язку з тим, що в межах послуг електронного цифрового підпису не передбачено надання носіїв ключової інформації, генерація особистих ключів підписувачів виконується на носії посадової особи (змінні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації тощо), суб’єкту декларування потрібно мати відповідний носій ключової інформації.
Особистий ключ має властивості прихованого файлу і відображається, якщо у налаштуваннях папок активована функція відображення прихованих файлів.
Строк дії посилених сертифікатів відкритих ключів становить 2 (два) роки з моменту їх формування.
У разі отримання послуг електронного цифрового підпису, до закінчення строку чинності посилених сертифікатів відкритих ключів, слід скасувати діючі посилені сертифікати відкритих ключів: http://acskidd.gov.ua/blokuvannya

Відповідно до Закону України «Про державну службу», до категорії «А» (вищий корпус державної служби) належать посади: керівники та заступники керівників державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України. До категорії «Б» належать посади: керівників структурних підрозділів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, їх заступників, керівників територіальних органів цих державних органів та їх структурних підрозділів, їх заступників. Всі інші державні службовці належать до категорії «В».

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода