Податкова соціальна пільга для самотньої матері

Дата: 21-03-2017, 10:22

Податкова соціальна пільга для самотньої матері
Протягом тижня відсьогодні головне управління ДФС у Черкаській області щодня видаватиме роз’яснення на тему застосування податкових пільг. Перші роз’яснення – для жінок, які самостійно виховують дітей.

1. Сума пільги для одинокої матері та умови використання права на пільгу з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Порядок надання податкових соціальних пільг встановлений ст. 169 розд. IV Податкового кодексу України. Відповідно до п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги у розмірі, що дорівнює 50 відс. розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року.
Згідно з п.п. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник – одинока матір, вдова або опікун, піклувальник, має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Кодексу (у 2017 році – 1200 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років. Відповідно до підпунктів 169.3.1 та 169.3.2 п. 169.3 ст. 169 Податкового кодексу України у разі якщо платник податку має право на застосування податкової соціальної пільги з двох і більше підстав застосовується одна податкова соціальна пільга (ПСП) з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу, зокрема граничного рівня доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга (у 2017 році – 2240 грн.). Платник податку, який має право на застосування податкової соціальної пільги більшої, ніж передбачена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 ПКУ, зазначає про таке право у заяві про застосування пільги, до якої додає відповідні підтвердні документи. Отже, самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (у 2017 році – 1200 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ та наданням відповідних підтверджуючих документів. Вказані норми діють і для одинокого батька / вдівця, опікуна, піклувальника.

2. Якщо одинока мати вийшла заміж, вона позбавляється права на податкову соціальну пільгу

Вказана норма діє навіть тоді, якщо чоловік її дитину не всиновив. Самотня мати має право на застосування податкової соціальної пільги у розмірі 150 відс. суми пільги, яка визначена п.п. 169.1.1 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України (у 2017 році – 1200 грн.), у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років, за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України та наданням відповідних підтверджуючих документів.
Підпунктом 169.2.2 п. 169.2 ст. 169 Податкового кодексу України встановлено, що податкова соціальна пільга (ПСП) починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право. Згідно з пп. 1 п. 5 Порядку надання документів для застосування ПСП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227 для застосування пільги з підстав, передбачених пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України, платник податку, який є одинокою матір'ю, що має дитину (дітей) віком до 18 років, крім заяви подає копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну, копію паспорта. Для цілей цього пункту, зокрема, одинокою(им) матір'ю (батьком) вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп. «а» пп. 169.1.3 п. 169.1 ст. 169 зазначеного Кодексу, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.
Отже, платник податку, який користувався податковою соціальною пільгою як одинока матір, втрачає право на таку пільгу після одруження. Вказане поширюється і на одинокого батька, який одружився. При цьому податковим законодавством не передбачено урахування обставин щодо усиновлення або неусиновлення одним із подружжя (чоловіком або жінкою) дитини другого із подружжя (жінки або чоловіка) відповідно.

3. Самотня мати, яка має двоє і більше дітей, має право на збільшення доходу для застосування ПСП
Однією з умов використання одинокою матір’ю права на пільгу з податку на доходи фізичних осіб є дотримання граничного рівня доходу на місяць для застосування податкової соціальної пільги. У 2017 році цей показник становить 2240 грн. на місяць. Водночас граничний розмір доходу самотньої матері, яка має двоє і більше дітей віком до 18 років, збільшується і визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Податкового кодексу України та відповідної кількості дітей. Приміром, одинока мати, яка має двох дітей віком до 18 років має право (за умови дотримання процедур, зазначених п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 Кодексу та наданням роботодавцю відповідних підтверджуючих документів) на податкову соціальну пільгу у розмірі 2400 грн. (1200 Х 2), яка застосовується до доходу у 4480 грн. (2240 Х 2). Вказане поширюється і на одинокого батька, який має двох і більше дітей віком до 18 років.

4. Документи, які повинна подати одинока мати, вдова, або опікун, піклувальник, що має дитину (дітей) віком до 18 років, для отримання податкової соціальної пільги
Правила подання платником податку на доходи фізичних осіб документів для отримання (застосування) податкової соціальної пільги, на яку він має право згідно з Податковим кодексом України, визначено Порядком подання документів для застосування податкової соціальної пільги, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 року №1227. Згідно п. 2 Порядку №1227 платник податку подає роботодавцю заяву про обрання місця застосування податкової соціальної пільги за встановленою формою, та згідно з п.5 Порядку №1227 для застосування пільги з підстав, передбачених у пп.169.1.2, 169.1.3 і 169.1.4 п.169.1 ст.169 Кодексу, крім заяви про застосування пільги одинока матір, вдова, опікун, піклувальник, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, подають:
- копію свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, чи документи, які підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа - платник податку постійно проживав (проживала) до прибуття в Україну;
- копію рішення органу опіки і піклування про встановлення опіки чи піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник);
- копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова);
- копію паспорта.
Нагадуємо, що для реалізації права на пільгу одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування роботодавцем пільги, визначеної пп.«а» пп.169.1.3 п.169.1 ст.169 ПКУ, маючи дитину (дітей) віком до 18 років, не перебувають у шлюбі, зареєстрованому згідно із законом.
Вказане поширюється і на одинокого батька, вдівця або опікуна, піклувальника, які мають дитину (дітей) віком до 18 років.

Черкаси наживо

Спецтеми

Погода

Погода